Werkprocessen van zorgprofessionals

Toekomstbestendig en vernieuwend werken met oog op arbeidskrapte en vergrijzing

Zelf vitale metingen verrichten, buiten de spreekkamer, voorafgaand aan het consult

Lees meer

Vitale parameters op afstand monitoren

Lees meer

Verlichting van tilwerkzaamheden door zorgprofessionals

Lees meer

Een geautomatiseerd hulpmiddelen uitgiftesysteem voor patiënten

Lees meer

In samenwerking exploreren in hoeverre retail taken van de zorg kan overnemen

Lees meer
Sluit de enquête