Begeleiding (afstudeer)stagiaires

Het Zorginnovatielab werkt samen met de UM en Zuyd Hogeschool en stelt regelmatig stageplekken en begeleiding vrij aan studenten om hun bachelor en masterthesissen te schrijven en af te ronden. Hierbij nemen we de studenten op in het team en laten ze op behoefte meedraaien in de praktijk van het Zorginnovatielab. Zo innoveren we samen met studenten en worden er waardevolle inzichten gedeeld. 

Sluit de enquête