Het Zorginnovatielab van het Maastricht UMC+

Het Zorginnovatielab is dé innovatiehub van het Maastricht UMC+ waar out-of-the-box denkers experimenteren met oplossingen voor uitdagingen in de zorg. 

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo en wij veranderen mee! Samen met onze (zorg)professionals vormen we multidisciplinaire teams en creëren we innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de zorg. Met behulp van deze slimme (digitale) oplossingen blijven we vooroplopen en werken we met hart en ziel aan de zorg van de toekomst. 

Zorginnovatielab

Toekomstgericht innoveren met een duidelijke focus op verschillende thema's

Bekijk innovaties