Werkwijze

Het Zorginnovatielab innoveert op een unieke manier aan de hand van onze eigen innovatieloop.
innovatieloop
Wij organiseren 'agile'
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams met mandaat en eigen verantwoordelijkheid 
 •  Maximaal inzetten op de kracht van elk teamlid 
 • De weg is adaptief: stap voor stap 
 •  Financiering van ontwikkelteams
 • Resultaten opleveren in sprints  
 • Betrekken stakeholders en key actoren
Onze cultuur
 • Reflecteren en steeds beter worden 
 • Feedback vragen, geven en aanpassen. 
 • Waarderen en gebruiken diversiteit (ecosysteem) 
 • Delen van kennis en ervaringen 
 • Leren omgaan met onvoorspelbaarheid, onzekerheid en verandering. 
 • Elkaar helpen, bemoedigen en vertrouwen geven. 
 • Fouten zijn leerervaringen. 
 • Transparant, zichtbaar, gebruik van visuals 
   
Sluit de enquête