Wat is innovatie eigenlijk?

Innovatie is niet breed bekend binnen de zorgprofessionals van het Maastricht UMC+. Dat bleek uit onderzoek waarbij zorgprofessionals met een diversiteit van functies naar hun innovatiekennis en mate van innoveren binnen de afdeling zijn ondervraagd.

Om succesvol te innoveren, dienen de zorgprofessionals zich bewust te zijn wat innovatie inhoudt en het belang hiervan voor de organisatie.

De Innovatie Inspiratie wordt is een korte tool die op de smartphone wordt gebruikt, waarbij zorgprofessionals een beeld krijgen wat innoveren is, wat het oplevert en bovenal dat het niet moeilijk is. Immers innovatie loopt als een rode draad door ons leven.

Doel

Op een eenvoudige, interactieve en laagdrempelige wijze de zorgprofessional laten  kennismaken met innoveren. Om de basis te leggen voor succesvol innoveren binnen het Maastricht UMC+.

Aanpak

Een student Communicatie en Multimedia Design (CMD) heeft onder begeleiding van twee innovatoren van het Zorginnovatielab, gebruik makend van Design Thinking de Innovatie Inspiratie tool ontwikkeld.

Resultaat

Zorgprofessionals weten wat innovatie inhoudt, dat binnen het Maastricht UMC+ geïnnoveerd wordt en middels innovatie de werkzaamheden geoptimaliseerd worden om een zo goed mogelijke patiëntenzorg te continueren. Niet vergetend dat ook de arbeidsomstandigheden voor de zorgprofessional uitdagend zijn. De zorgprofessional is de ervaringsdeskundige waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Continu  verbeteren op de eigen werkvloer kan meer waarde toevoegen aan de zorg maar ook aan de medewerkerstevredenheid. De Innovatie Inspiratie is voor alle zorgprofessionals toegankelijk en beschikbaar zodat iedereen kan meedoen.

Implementatie

Het prototype wordt momenteel gefinetuned, waarna de tool aan de hand van een communicatie- en implementatieplan wordt geïmplementeerd voor gebruik binnen en buiten het Maastricht UMC+.

image1

Met dank aan: Ida Van Goethem, Désiré Ploum, Anne Deckers en alle medewerkers van het Zorginnovatielab voor de feedforward.

Wie neemt het initiatief over?
Het Zorginnovatielab neemt de Innovatie Inspiratie in beheer onder het programma “Innovatiekracht vergroten”.

Meer weten?
Désiré Ploum, d.ploum@mumc.nl
Anne Deckers, anne.deckers@mumc.nl

image1
Sluit de enquête