Een goed idee? Wat moet ik ermee?

Hoeveel zorgprofessionals lopen er rond met een goed idee om het zorgproces te verbeteren? En weten ze waar ze terecht kunnen met dit goede idee? Bovenstaande vragen waren voor een klein team binnen het Zorginnovatielab aanleiding om dit verder uit te zoeken.  Want een goed idee laten liggen, dat is een gemiste kans!

Steekproef bevestigt het vermoeden

In de vorm van een steekproef zijn een aantal willekeurige zorgprofessionals bevraagd. Door 2 simpele vragen te stellen, werd het beeld bevestigd dat er genoeg zorgprofessionals zijn met goede ideeën over het optimaliseren van het zorgproces, maar dat ze lang niet allemaal weten dat ze met deze goede ideeën terecht kunnen bij het Zorginnovatielab. De vraag “heeft u weleens een goed idee om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren?” werd door 90% met “ja” beantwoord. Van die 90% wist de helft niet dat het Zorginnovatielab er is om de zorgprofessional met dat goede idee op weg te helpen. Een duidelijk signaal dus.

Innovatie Intake

Zo ontstond het idee van de Innovatie Intake. Een laagdrempelige manier om de zorgprofessional met een goed idee en de innovator van het Zorginnovatielab met elkaar in gesprek te laten gaan. Behalve dat het laagdrempelig is, zorgt de intake ervoor dat ideeën op eenduidige en gestructureerde wijze bij het Zorginnovatielab binnen komen.

 Voorbeelden uit de literatuur

In de literatuur is gezocht naar wat er nodig is om een goed eerste gesprek te voeren over innoveren. Daar zijn twee modellen uit naar voren gekomen. Ten eerste het “model van Knoster”, dit model heeft als uitgangspunt dat strategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak de ingrediënten zijn voor een succesvolle verandering. In het tweede model “Systemisch Transitie Management” wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde boven- en onderstromen binnen een organisatie.

Resultaten

Op basis van deze modellen kan een goed gesprek gevoerd worden tussen zorgprofessional en innovator. Na dit gesprek zijn er 3 mogelijke opties.

  1. Er wordt (nu) niks met het idee gedaan.
  2. De zorgprofessional gaat het idee zelf uitvoeren.
  3. Het idee past binnen de visie en ambitie van het Zorginnovatielab en gaat via de wasstraat de innovatieloop in.
Vervolg

Het innovatie inloopspreekuur wordt toegevoegd aan de innovatieloop. Hiermee hopen we de creativiteit en het innovatief vermogen van de medewerkers aan te spreken.

image1

Met dank aan

Anne Deckers en Ruud Nelissen

Een goed idee? Wat moet ik ermee?

Hoeveel zorgprofessionals lopen er rond met een goed idee om het zorgproces te verbeteren? En weten ze waar ze terecht kunnen met dit goede idee? Bovenstaande vragen waren voor een klein team binnen het Zorginnovatielab aanleiding om dit verder uit te zoeken.  Want een goed idee laten liggen, dat is een gemiste kans!

Steekproef bevestigt het vermoeden

In de vorm van een steekproef zijn een aantal willekeurige zorgprofessionals bevraagd. Door 2 simpele vragen te stellen, werd het beeld bevestigd dat er genoeg zorgprofessionals zijn met goede ideeën over het optimaliseren van het zorgproces, maar dat ze lang niet allemaal weten dat ze met deze goede ideeën terecht kunnen bij het Zorginnovatielab. De vraag “heeft u weleens een goed idee om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren?” werd door 90% met “ja” beantwoord. Van die 90% wist de helft niet dat het Zorginnovatielab er is om de zorgprofessional met dat goede idee op weg te helpen. Een duidelijk signaal dus.

Innovatie Intake

Zo ontstond het idee van de Innovatie Intake. Een laagdrempelige manier om de zorgprofessional met een goed idee en de innovator van het Zorginnovatielab met elkaar in gesprek te laten gaan. Behalve dat het laagdrempelig is, zorgt de intake ervoor dat ideeën op eenduidige en gestructureerde wijze bij het Zorginnovatielab binnen komen.

 Voorbeelden uit de literatuur

In de literatuur is gezocht naar wat er nodig is om een goed eerste gesprek te voeren over innoveren. Daar zijn twee modellen uit naar voren gekomen. Ten eerste het “model van Knoster”, dit model heeft als uitgangspunt dat strategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak de ingrediënten zijn voor een succesvolle verandering. In het tweede model “Systemisch Transitie Management” wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde boven- en onderstromen binnen een organisatie.

Resultaten

Op basis van deze modellen kan een goed gesprek gevoerd worden tussen zorgprofessional en innovator. Na dit gesprek zijn er 3 mogelijke opties.

  1. Er wordt (nu) niks met het idee gedaan.
  2. De zorgprofessional gaat het idee zelf uitvoeren.
  3. Het idee past binnen de visie en ambitie van het Zorginnovatielab en gaat via de wasstraat de innovatieloop in.
Vervolg

Het innovatie inloopspreekuur wordt toegevoegd aan de innovatieloop. Hiermee hopen we de creativiteit en het innovatief vermogen van de medewerkers aan te spreken.

Met dank aan

Anne Deckers en Ruud Nelissen

Sluit de enquête