Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

De wasstraat is ontwikkeld als onderdeel van de innovatieloop van het Zorginnovatielab om innovaties versneld in de pilotfase te brengen én te implementeren. 

Doel

Het doel van de wasstraat is om idee-eigenaren en expertises die betrokken zijn bij innovaties voor de pilotfase én voor de implementatiefase met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar helpen een betreffende innovatie verder te brengen in de innovatieloop.

Aanpak

De idee-eigenaar levert hiervoor een ingevuld innovatie-idee formulier aan en pitcht zijn innovatie voor de expertises. Vervolgens gaan ze in drie speeddates van 20 minuten met elkaar in gesprek om te bepalen welke expertises relevant zijn bij het betreffende innovatietraject. Na de speeddates plant de idee-eigenaar een vervolggesprek met de expertises die nodig zijn om de innovatie te toetsen in een pilot en na een succesvolle pilot te implementeren in het reguliere zorgproces. De idee-eigenaar blijft in de lead en de expertises denken en werken samen met de idee-eigenaar aan de innovatie. De idee-eigenaar wordt hierbij ondersteunt door een innovatiebegeleider van het Zorginnovatielab/Digitale Zorg. 

Resultaat

Het resultaat is dat er op een laagdrempelige manier een vlotte samenwerking op gang komt tussen idee-eigenaar en betrokken expertises. Doordat innovaties sneller en efficiënter de innovatieloop doorlopen kunnen innovaties die waarde toevoegen sneller geïmplementeerd worden en biedt dit voordelen voor de individuele patiënten maar ook voor de gezondheidszorg in het algemeen. De idee-eigenaren voelen zich door de wasstraat geholpen en de expertises weten welke innovaties ze op korte termijn kunnen verwachten. In principe is de wasstraat geschikt voor alle type innovaties, waarbij het ook mogelijk moet zijn dit concept te gaan inzetten voor het begeleiden van andere type aanvragen. 

Implementatie

De wasstraat is onderdeel van de innovatieloop van het Zorginnovatielab/Digitale Zorg en heeft de pilot positief doorlopen. De vervolgstap is de wasstraat als service of dienst binnen het Zorginnovatielab/Digitale Zorg te implementeren. 

Met dank aan

Met dank aan de idee-eigenaren, expertises en het ontwikkelteam van de wasstraat. Het ontwikkelteam bestaat uit Perry Hunen, Nicole van Eldik, Marjoke Neut, Erwin Franssen en Anne Deckers.

Wie neemt het initiatief over?

De wasstraat wordt overgenomen door het Zorginnovatielab. Evelyn Croonen, programmamanager Zorginnovatielab, en Nicole van Eldik, programmamanager Digitale zorg, zijn eigenaar van de innovatie. 

Meer weten?

Perry Hunen, perry.hunen@mumc.nl en Anne Deckers, anne.deckers@mumc.nl 

Sluit de enquête