Programma Digitale Zorg

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die vragen om een nieuwe manier van denken en werken. Binnen het Maastricht UMC+ zijn we continue bezig onze zorg verder te verbeteren. Eén van de middelen die we hiervoor inzetten is digitale zorg. 

Het programma Digitale Zorg, als onderdeel van het Zorginnovatielab, werkt aan een participatief gezondheidsmodel met ondersteuning van digitale technologie. Met digitale middelen ontzorgen we mensen en stellen hen in staat om optimaal gezond te worden of fit te blijven. De komende jaren zetten we in op het vanzelfsprekend maken van een hybride vorm van zorg in het Maastricht UMC+. Om deze missie te bereiken hebben we als kompas het document ‘Strategie Digitale Zorg 2025’ geschreven.

We beschrijven in dit document een gedegen plan om digitale zorg verder te implementeren in ons ziekenhuis. Zoals eerdere genoemd zetten we daarbij maximaal in op hybride zorg: zorg waarbij digitale middelen een prominente plek innemen om patiënten vertrouwen en regie te geven in hun eigen zorgproces. Daarnaast zorgen we voor passende zorg (de juiste zorg op de juiste plek). De zorgprofessional faciliteren we in zijn rol als coach voor de patiënt met alle tijd en ruimte om dat te kunnen doen. Samen zetten we ons in voor duurzame, toegankelijke, flexibele, betaalbare en toekomstbestendige zorg in een participatief zorgmodel.

Sluit de enquête